THỜI KHOÁ BIỂU (Mỗi tuần đều có điều chỉnh, thầy cô và các em học sinh theo dõi vào cuối mỗi tuần để thực hiện!)
Học kỳ 2, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 01/6/2020

Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Thời khóa biểu giáo viên - buổi sáng

Thời khóa biểu giáo viên - buổi chiều

Danh sách lớp

Danh sách giáo viên

Kế hoạch dạy học, ôn tập, kiểm tra, vào điểm HKII

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi sáng

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - Cả ngày


Trường THPT Nguyễn Trãi, Čư M'gar, Đắk Lắk - ĐT: 0262.3536129 - Email: thptnguyentraidaklak@gmail.com - Website: https://c3nguyentrai.daklak.edu.vn