Trường : Trường THPT Nguyễn Trãi
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 14/10/2019

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10A01 50 1 10A01 50
2 10A02 50 2 10A02 50
3 10A03 50 3 10A03 50
4 10A04 50 4 10A04 50
5 10A05 50 5 10A05 50
6 10A06 50 6 10A06 50
7 10A07 50 7 10A07 50
8 10A08 50 8 10A08 50
9 10A09 50 9 10A09 50
10 10A10 50 10 10A10 50
11 10A11 50 11 10A11 50
12 11A01 50 12 11A01 50
13 11A02 50 13 11A02 50
14 11A03 50 14 11A03 50
15 11A04 50 15 11A04 50
16 11A05 50 16 11A05 50
17 11A06 50 17 11A06 50
18 11A07 50 18 11A07 50
19 11A08 50 19 11A08 50
20 12A01 50 20 12A01 50
21 12A02 50 21 12A02 50
22 12A03 50 22 12A03 50
23 12A04 50 23 12A04 50
24 12A05 50 24 12A05 50
25 12A06 50 25 12A06 50
26 12A07 50 26 12A07 50
27 12A08 50 27 12A08 50
28 12A09 50 28 12A09 50
29 12TN 50 29 12TN 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 10.0 on 12-10-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 62511017 - Website: www.vnschool.net